NEN-2768+A2:2022

In de NEN-2768+A2:2022 zijn richtlijnen vastgesteld waar de meterkasten in Nederland aan moeten voldoen in de laagbouw en hoogbouw tot en met 70 meter. De eisen beschrijven voornamelijk de binnenafmetingen van de meterkast en de indeling van de meterkastruimte.

De meterkasten van MEKA voldoen aan de NEN-2768+A2:2022 en het bouwbesluit (artikel 3.6.9.2).

Minimale binnenafmetingen
Laagbouw- en hoogbouwwoningen met gasaansluiting

De minimale binnenafmetingen van een meterkast in laagbouw- en hoogbouwwoningen met gasaansluiting zijn als volgt:

een inwendige hoogte van 2400 mm
een inwendige breedte van 770 mm
een inwendige diepte van 350 mm

Minimale binnenafmetingen
Laagbouwwoningen met warmteaansluiting

De minimale binnenafmetingen van een meterkast in laagbouwwoningen met warmteaansluiting zijn als volgt:

een inwendige hoogte van 2400 mm
een inwendige breedte van 770 mm
een inwendige diepte van 350 mm

Minimale binnenafmetingen
Hoogbouwwoningen met stadswarmte

De minimale binnenafmetingen van een meterkast in hoogbouwwoningen met stadswarmte met een warme en koude kast zijn als volgt.

Koude kast:

een inwendige hoogte van 2400 mm
een inwendige breedte van 770 mm
een inwendige diepte van 350 mm

Warme kast met standleiding aan de zijkant:

een inwendige hoogte van 2400 mm
een inwendige breedte van 770 mm
een inwendige diepte van 350 mm

Warme kast met standleiding aan achterkant:

een inwendige hoogte van 2400 mm
een inwendige breedte van 650 mm
een inwendige diepte van 490 mm

Ventilatie van de prefab meterkasten

In de NEN-2768+A2:2022 staat omschreven dat de meterkast verplicht moet ventileren d.m.v. 2 stuks ventilatieroosters met een doorlaat van tenminste 200cm² onder en boven in de deur. MEKA monteert deze ventilatieroosters al voor u in de deur.